dinsdag 20 oktober 2009

Maandoverdenking: Oktober 2009

Een van HPB’s leraren verwees in een brief aan A.P. Sinnett, een van de meest vooraanstaande leden van de Theosofische Vereniging in die tijd (1883) naar deze diepere dimensie in het leven en waarschuwde hem voorzichtig voor het angstvallig vastklampen aan het gedrukte woord:

U hebt met alle beginners de neiging gemeen om uit ten dele begrepen aanwijzingen te absolute en scherpe conclusies te trekken, en op grond hiervan te dogmatiseren, alsof het laatste woord is gesproken. U zult hierin te zijner tijd verbetering brengen. U zult ons misschien, ja zelfs meer dan waarschijnlijk, verkeerd begrijpen, want onze taal moet altijd min of meer die van parabelen en suggesties zijn, wanneer wij verboden terrein betreden; wij hebben onze eigen bijzondere wijze van uitdrukken en wat zich achter het scherm van de woorden bevindt, is nog belangrijker dan wat u leest. Maar desondanksPROBEER.

(De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, samengesteld door A.T. Barker, juli 1883, brief 59 blz. 386 e.v. Chronological letter III, p.380.)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten